Jak unikać wykwitów na ścianie z klinkieru?

Jak uniknąć wykwitów? Na nieprawidłowo położonej elewacji z klinkieru z czasem może dochodzić do pojawienia się białych plam. To wykwity solne, które tworzą się najczęściej na nieprawidłowo wentylowanych ścianach. Powstają w wyniku rozpuszczania się soli, zawartych w klinkierze. Przyczyny ich powstawania szukać należy w wilgoci dostającej się pod powierzchnię muru. Powodem może być także użycie niewłaściwej zaprawy do cegły klinkierowej […]